konkurs pilecki    24 maja 2013 przygotowano i przeprowadzono ogólnoszkolny konkurs wiedzy o patronie Publicznego Technikum nr 4 – rotmistrzu Witoldzie Pileckim w 65. rocznicę śmierci. Konkurs został poprzedzony akcją informacyjną dotyczącą patrona szkoły. Wychowawcy klas otrzymali filmy dotyczące W. Pileckiego, na bazie którego przygotowano pytania testowe. W konkursie przeprowadzonym z pomocą wzięło udział blisko 60 uczniów ZSM.