witold pileckiW 2010 roku Publiczne Technikum Nr 4 otrzymało imię rotmistrza Witolda Pileckiego. Wydarzenie to miało miejsce w dniu szczególnym, ponieważ 25 maja 1948 roku, realizując wyrok wydany przez komunistyczne władze, wykonano wyrok śmierci na człowieku, którego postawa stała się symbolem wielkiego poświęcenia dla ojczyzny. Witold Pilecki – harcerz, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, działacz społeczny, żołnierz-bohater, który dobrowolnie udał się do Auschwitz, powstaniec warszawski, działacz niepodległościowego podziemia dla naszej szkolnej społeczności powinien być wzorem cnót obywatelskich. Przyglądając się losom tego wielkiego Polaka, nie trudno zauważyć, że starał się zawsze wybierać to, co ważniejsze nie dla dobra jednostki – siebie samego, ale ogółu.

W związku z kolejną rocznicą śmierci patrona szkoły w dniu 25 maja 2015 odbył się coroczny konkurs wiedzy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Udział w nim wzięło ponad 80 uczniów. Miło nam poinformować, że w kategorii klas pierwsze miejsce zdobyła 1 M (wych. Iwona Majek –Wiśniowska). Natomiast indywidualnie pierwsze miejsce przypadło w udziale Kamilowi Kokotowi, również z klasy 1 M. Miejsce drugie zajął Krzysztof Krawców z I AC, a trzecie Mateusz Lyra z klasy I M. Gratulujemy zwycięzcom!