Zmiana regulaminu

regulaminW związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wprowadzone zostały zmiany w regulaminie Biblioteki ZSM. Uwaga ! Zgodnie z regulaminem MOŻNA WYPOŻYCZAĆ KSIAŻKI NIE TYLKO NA OKRES FERII  I ŚWIĄT, ALE RÓWNIEŻ NA WAKACJE.

V ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI:

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Każdą książkę można wypożyczyć na okres 1 miesiąca z możliwością prolongaty przed upływem terminu jej zwrotu.
   a.Wydawnictwa albumowe oraz pojedyncze egzemplarze można wypożyczać na weekend, ferie lub wakacje.
   b.Podręczniki udostępniane są jedynie w trakcie trwania zajęć lekcyjnych
3. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki – rezerwacje realizowane są według kolejności zgłoszeń.
4. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
5. Trzy dni przed końcem roku szkolnego należy zwrócić wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne lub poinformować bibliotekarzy o chęci wypożyczenia wybranych pozycji na okres wakacji lub ferii.
6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbania o wypożyczone materiały.
7. Kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą bibliotekarza z zachowaniem praw autorskich.
8. Uczniowie i pracownicy Zespołu, którzy kończą naukę lub pracę, zobowiązani są do zwrotu wszelkich wypożyczeń, co potwierdza się pieczątką na karcie obiegowej.